PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 10 leden van onze gemeente.
Voorganger:             ds. J.G. van den Boogaard
                               0518-419979

Ouderling:                                                 

                               Anneke Galema (voorz. kerkenr.)     Hetty Post
                               Lytse Buorren                               Terpwei 6
                               0517 – 341405                             0517-342178

                                  

                            

 

                               Siebe Haven                          Grietje Abma (jeugd)
                               Terpwei 4                              Westerein 4
                               0517 – 341773                       0517 – 341967

                                                                              

 

 Diaken:                   Sietske de Haan                     Hendrik Miedema
                               Pastoryleane 3                         Lytse Buorren 12
                               0517 – 342040                        0517 – 341492

                                   

                               Anneke Zoodsma
                               Alde Dyk 3/a Baaium
                               0517 – 342428                              

     
                                 Kerkrentmeester:       Tea Sieta Greidanus            Jelle Hoitema (voorz.)
                              Pastoryleane 7                          Terpwei 13
                              0517 – 341704                          0517 – 341805

                                                                               

                              Auke Deinum (administratie)                     
                              Nije Buorren 5

                              0517 – 850176

 

 
 

 

terug
 
 

Simmersjongen
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-09-2019 om 9.30
meer details

Eredienst viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 08-09-2019 om 9.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-09-2019 om 9.30
meer details

 
AVG
meer
 
NIEUW: Fotoalbum World Servants
Uitleg van de World Servants onder Jongerenwerk
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.